•  Vlierstraat 55, Oostende
  • 0497 36 20 87

Reserveringsvoorwaarden en huurvoorwaarden

1. Reserveringen

1.1. Reserveringen van de gewenste periode kan per mail of per telefoon. Schriftelijke bevestiging wordt echter altijd gevraagd om misbruiken te vermijden.
1.2. Wilt u een reservering wijzigen nadat de rekening is verzonden, dan is dat mogelijk op voorwaarde dat de gevraagde periode nog beschikbaar is.
1.3. De huurder ontvangt de rekening en het reserveringsformulier.
1.4. Het reserveringsformulier dient per omgaande terugbezorgd te worden. Op dit formulier moeten alle namen van het gezin en eventuele gasten die van de woning gebruik maken, vermeld worden.

2. Betalingen

2.1. De betaling gebeurt op het bij boeking vermelde bankrekeningnummer.
2.2. De betaling wordt in 2 termijnen voldaan. Na reservering en ontvangst van de rekening wordt 25% direct overgemaakt. Het restant dient uiterlijk 4 weken voor de aankomstdatum te worden overgemaakt.
2.3. Bij reservering 1 maand voor de aankomstdatum dient de betaling altijd in één termijn te worden voldaan. De waarborgsom van 200 Euro wordt hier aan toegevoegd en dus meegerekend.
2.4 Na ontvangst van de laatste betaling ontvangt de huurder een gedetailleerde reisbeschrijving en wordt een regeling getroffen voor het overhandigen van de sleutels.


3. Annuleringen

3.1. Bij annulatie wordt er niets ingehouden indien de annulatie gebeurd tot 2 maanden vóór de geboekte vakantie. Daarna wordt er wordt 20 % ingehouden tot 1 maand op voor de geboekte periode . Bij annulatie 1 maand of korter vóór verhuurdatum wordt er 80 % ingehouden. Slagen we er toch in om het appartement alsnog te verhuren dan wordt de annulatiekost ook hier herleid van 80% tot de administratiekost van 20 %.

3.2. Gevallen van natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, blokkades, waardoor de huurder de vakantiewoning niet kan bezetten, komen niet in aanmerking voor een annulering.


4. Begrip hoogseizoen/middenseizoen/laagseizoen

4.1. Hoogseizoen: juni- juli - augustus - verlengde weekends in mei. In juli en augustus: enkel per week, 2 weken, 3 weken of per maand te huren naargelang de beschikbaarheid, dus geen weekends of midweken. Juni: verhuur bespreekbaar.
4.2. Middenseizoen: mei (behalve de verlengde weekends)- september - herfstvakantie - kerstvakantie - paasvakantie - krokusvakantie - verlengde weekends in andere maanden dan mei en juni
4.3. Laagseizoen: alle andere niet vernoemde periodes hierboven
VRAGEN STAAT VRIJ: als u later of vroeger wil aankomen, vraag even na of het kan! Of u wil enkel een paar dagen en we hebben op dat moment beschikbaarheid, dan is dit uiteraard bespreekbaar!

5. Aankomst/Vertrek

5.1. Laag en middenseizoen: midweek: De huurders kunnen het appartement betrekken vanaf 16uur op maandag. De huurders verlaten het appartement op vrijdagmorgen ten laatste om 11:00u.
5.2. Laagseizoen en middenseizoen: weekend: De huurders kunnen het appartement betrekken vanaf 15 uur op vrijdag. De huurders verlaten het appartement op maandagmorgen ten laatste om 11:00u.
5.3. Hoogseizoen: De huurders kunnen het appartement betrekken vanaf 16 uur op maandag. De huurders verlaten het appartement op maandagmorgen ten laatste om 11:00u.

6. Schoonmaak

Er wordt een verplichte "poetsbeurt" voorzien per verhuring zodat u na uw verblijf niet meer moet poetsen. We vragen u wel om het appartement even uit te borstelen (zand),dat de afwas gedaan is en de afwasmachine is leeggemaakt. Al het afval dient bij vertrek zelf weggevoerd te worden. (brik, karton, glas, restafval,…) U kan dit alles kwijt in de garage waar u uw afval gesorteerd kan achterlaten. Instructies vindt u in het appartement. Wij hopen dat u mee recycleert! Bij extreme vervuiling zal het bedrag van 40 € per uur poetswerk ingehouden worden van de waarborgsom. (Extreem is bijvoorbeeld: afwasmachine niet leeggemaakt en/of berg afwas nagelaten, veel zand in alle ruimtes, ramen zwaar bevuild (dus niet door de regen/de natuur maar door menselijk toedoen), vliegen"prut" tegen muren/plafonds, bevuiling van matrassen/zetels/tapijten/gordijnen, WC die zwaar bevuild is, afval dat niet gesorteerd werd en dus nog aanwezig is...) Anderzijds indien uw appartement niet naar behoren was schoongemaakt bij uw aankomst dan horen wij dat ook graag onmiddellijk. Laat weten wat er scheelde en wij geven dit door aan de externe schoonmaakfirma. We zoeken samen naar oplossingen!


7. Gebruik van de woning en en de enclave

7.1. Het is niet toegestaan om met meer dan 6 personen gebruik te maken van appartement Armada. Baby's tot en met 2 jaar tellen niet mee in de 6 personen. (Er is een babybedje voorzien.)
7.2. Dieren zijn in geen geval toegelaten!
7.3. Wij verhuren enkel aan NIET-ROKERS. Roken is dan ook NIET TOEGELATEN. Bij de minste vaststelling hiervan, op welke wijze dan ook (geur, vlekken assen…), zal de waarborgsom integraal worden ingehouden.
7.4. Bij breuk en/of beschadiging zal de schade verrekend worden met de waarborgsom.
7.5. De bijkomende kosten van elektriciteit en water zijn inbegrepen. We rekenen erop dat u duurzaam omgaat met water en energie.
7.6. De waarborgsom wordt na vertrek van de huurder en na aftrek van eventuele kosten, teruggestort op de bankrekening. Voor deze afrekening geldt een termijn van maximaal 30 dagen.
7.7. Het afval wordt (net zoals bij uw thuis :-) ) gesorteerd en in de garages achtergelaten per soort (wordt aangegeven in het appartement). U kan vuilniszakken van de Stad Oostende bekomen in elk groot warenhuis.
7.8. De auto mag NIET gestationeerd worden op de enclave enkel voor laden en lossen van boodschappen/valiezen/mensen...! Er worden door de syndicus wielklemmen geplaatst voor wie dit wel doet. Er wordt een kost van 200 Euro aangerekend om de wielklemmen van uw wagen te nemen. Houd hier dus rekening mee! Dit is in het leven geroepen omdat bepaalde eigenaars geen respect hadden voor deze regels. We betreuren dit natuurlijk. U kan WEL gebruik maken van onze GRATIS GERESERVEERDE PARKING nr 48 op de enclave. Er ligt een plan in het appartement.
7.9. U mag het strand enkel betreden via het aangegeven DUINENPAD. De rest van de duinen zijn beschermd en dit voor de natuur maar ook voor het mooie zicht waar u kan van genieten. Wil u dit aub respecteren? Als iedereen er maar 1 keer doorloopt is dit nefast voor de begroeiing en de duinen.

8. Klachten

8.1. Gegronde klachten dienen op het moment van constatering direct ter plaatse te worden gemeld.
8.2. Beide partijen zullen dan in onderling overleg eventuele problemen of klachten terstond trachten op te lossen.
8.3. Enige schadevergoeding aan huurder zal maximaal de hoogte van de huursom bedragen.

9. Algemeen & aansprakelijkheid

9.1. Voor schade & letsel die de huurders tijdens hun verblijf zouden kunnen overkomen, en voor ongemakken die voortkomen uit overmachtsituaties (blokkades, extreme weersomstandigheden, onverwachte bouwactiviteiten naast het appartement, natuurrampen, ...) kan de verhuurder geen aansprakelijkheid aanvaarden.
9.2. De huurders zijn verplicht een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, daar zij aansprakelijk zijn voor beschadigingen aan het door hun gehuurd appartement. De verhuurder kan de huurder ook nog na afloop van de huurperiode aansprakelijk stellen, wanneer na controle blijkt (ook na vertrek van de huurder) dat er beschadigingen zijn aan de gehuurde woning.
9.3. Eerlijkheid duurt het langst. Maakt uw kindje of uzelf stukken aan bijvoorbeeld het servies of breekt er al eens een glas, meldt dit even dan kunnen we het vervangen. Bij grote schade (bv. gat in de deur, …) zal er altijd afgehouden worden van de waarborg, bij kleinere stukken zoals het breken van een glas, een bord … wordt er even samen overlegd. We willen immers dat u een zorgeloze vakantie heeft :-)!

  • Reserveringsvoorwaarden en huurvoorwaarden
  • Reserveringsvoorwaarden en huurvoorwaarden
  • Reserveringsvoorwaarden en huurvoorwaarden